Themadiensten

Naast het zingen van liederen binnen een kerk-, jeugd-, of evangelisatiedienst verzorgen we ook volledig verzorgde themadiensten. De liederen, samenzang, gedichten, lezingen, dialogen en/of verhalen zijn daarin helemaal op elkaar afgestemd. Ze worden begeleid en voorgedragen door de leden van “Sinjael”.

Themadienst over “hoop” 

In deze themadienst gaan we in op situaties die veel mensen in hun leven meemaken.

Het kan je overkomen dat je leven plotsklaps door een gebeurtenis in een heel ander perspectief komt te staan. Je verliest je baan of zelfs een geliefde, er is opeens een ernstige ziekte in je directe omgeving of je opleiding loopt niet volgens plan. Wellicht zijn er nog meer situaties te benoemen die maken dat je leven ineens overhoop ligt. Zijn er dan nog lichtpuntjes? Is er dan nog hoop?
In deze themadienst waarin ook persoonlijke verhalen vanuit Sinjael een rol spelen, laten we zien dat de Bijbel ook een hoopgevende boodschap heeft voor jou. Vanuit Gods woord weten we dat hoop niet zomaar hopen is, maar dat er een weten, een diepe overtuiging is dat God een reddende God is. Een God die ook een plan met mijn en jouw leven heeft. Een hoopgevende boodschap!
De liederen, teksten en verhalen in deze bijzondere themadienst versterken elkaar.

 

Deze dag is mogelijk gemaakt door God

In deze dienst gaat Sinjael aan de slag samen met Prediker.
Het thema is: Deze dag is mogelijk gemaakt door God!
Elke morgen is er een nieuwe dag en mogen we weer
gaan genieten van wat God geeft.
Maar doen we dat ook, nú, op dit moment genieten en
danken we God daar ook voor?
Prediker wil ons leren dat we God kunnen danken door te genieten
van wat Hij ons geeft.
En….we gaan heerlijk zingen!!

 

Woorden die raken

 

Mensen communiceren met woorden en met gezichtsuitdrukkingen. Anders gezegd, verbaal en non verbaal. Wat kun je blij worden van woorden die de ander zegt. Denk bijvoorbeeld aan de tijd van verliefdheid. De woorden kunnen je dan bijna doen opstijgen van geluk. Maar het kan ook anders. Woorden kunnen diepe wonden slaan omdat ze erg kwetsend, oneerlijk of haatdragend zijn.Het is erg belangrijk om je bewust te zijn van de kracht van woorden.

God heeft in de Bijbel ook zijn Woord aan ons gegeven. Maar die woorden zijn doordrenkt van Liefde voor ons. Onvoorwaardelijke liefde. Laat je raken door die Woorden van Liefde en trouw, zodat je ze kunt weerspiegelen in je eigen leven en naar de ander.

 

Kiezen en delen

In de themadienst “Kiezen en delen” gaat het over persoonlijke keuzes. Een dienst die je aan het denken zet!

Welke invloed hebben keuzes op je leven? Wat betekenen ze voor je?
Een dienst waarin we met elkaar een lied of tekst delen die om welke reden dan ook belangrijk is geworden. Waar je herinneringen aan hebt, steun door hebt gekregen of waar je blij en gelukkig van wordt.
In deze dienst horen we een aantal verhalen achter zo’n lied of tekst. Enkele vanuit een aantal gemeenteleden die we vooraf hierover hebben benaderd en een aantal van de leden van Sinjael.
Een prachtige themadienst waarin we keuzes met elkaar delen.
We hopen dat het mag inspireren en misschien ook mag helpen om met elkaar in gesprek te gaan. “Kiezen én delen”.
Een bijzondere themadienst met een heel persoonlijk karakter!

KiezenOfDelen


 

Stiltestilte

We leven in een tijd waarin alles gepaard gaat met veel geluid, snelheid, efficiëntie en drukte. Het is eigenlijk nooit stil!
En stilte lijken we dan ook steeds moeilijker te vinden. Het kan heel ongemakkelijk zijn… Stilte om ons heen, echt luisteren naar elkaar, stil zijn voor God….  Tijd nemen om belangrijke vragen tot ons door te laten dringen…kan dat nog? Maar is het niet zo dat God zich in stilte laat kennen? Dat Hij in die stilte pas tot ns kan spreken?

Kunnen we nog innerlijk stil worden? Kunnen we dat nog leren?
In deze themadienst staan we hier bij stil. Doet u mee?


Hart tegen Hard !

hart

In deze themadienst zien we de liefdevolle Vader die ondanks alles hart voor ons heeft.
Wij mensen reageren vaak h
eel anders. I.p.v. vergevingsgezind zijn we geneigd de ander te negeren of zelfs in woord of daad aan te vallen. Jezus leert ons een andere houding. Onvoorwaardelijke liefde. Wanneer wij in die spiegel van liefde kijken, kunnen we het anders aanpakken. In plaats van “Hard tegen Hard” ons “hart in te zetten tegen hard”.
Een themadienst met pakkende (song) teksten en een eigentijdse sketch.

 

Wie scoort die verliest

handDeze dienst staat in het teken van verslaving.
“Verslaving” betekent dat je lichaam en/of je gedachten niet vrij zijn! Je gedrag is vooral gericht op het verkrijgen van een middel of het handelen naar de gewoonte.  En het gaat ten koste van adere activiteiten. Het gaat zelfs ten koste van jezelf en je relatie met God! Dat alles kan ernstige gevolgen hebben! In deze themadienst gaat een gastspreker mee. Eltjo Bos is jarenlang verslaafd geweest aan alcohol, drugs en gokken. Het heeft z’n leven en relaties op de kop gezet en hij kwam zelfs in de gevangenis terecht! Totdat hij de ware liefde van God leerde kennen. Jezus reikte hem de hand en Eltjo maakte een ommekeer in zijn leven mee, door die hand vast te pakken.

 

Niemand zoals jij

Mensen zeggen vaak: Je bent bijzonder als je slim bent, of knap of getalenteerd.
God zegt: Je bent bijzonder om wie je bent! Niks geen voorwaarden!
Slechts één van deze gedachten blijft hangen….daarom is het belangrijk dat iedereen de boodschap hoort:

NIEMAND IS ZOALS JIJ, JIJ BENT BIJZONDER IN ZIJN OGEN.

 

Anders ?

Praise-, Kerst-, Paas-, of Pinksterdiensten.

Alles is bespreekbaar. Lekker samen zingen en luisteren naar liedjes die speciaal geschreven zijn voor deze vieringen. Wanneer u wensen heeft t.a.v. een bepaalde invulling kunt u dit natuurlijk altijd met ons bespreken. We komen er dan zeker uit! We streven naar een uitbreiding van de themadiensten.